top of page
solnedgang

Renere og grønnere fremtid -
rett fra taket ditt 

Hvordan fungerer solceller

Solceller er som naturens egne kraftverk på taket ditt. De tar sollyset og forvandler det til strøm som kan lyse opp hjemmet ditt og drive alt fra kjøleskapet til mobiltelefonen din. Med solceller får du ikke bare mer uavhengighet og pålitelig energi, men du bidrar også til en renere og grønnere fremtid – rett fra taket ditt

Å være selvforsynt med strøm har flere fordeler

 1. Uavhengighet av strømleverandører.
  Når du er selvforsynt med strøm, er du ikke avhengig av eksterne strømleverandører. Dette gir deg kontroll over din egen energiforsyning og gjør deg mindre sårbar for strømbrudd eller prisfluktuasjoner på det offentlige strømnettet.

   

 2. Reduserte energikostnader.
  Å generere din egen strøm kan redusere eller til og med eliminere behovet for å kjøpe strøm fra en leverandør. Selv om det kan være en betydelig investering i begynnelsen, kan det resultere i betydelige besparelser på lang sikt.

   

 3. Miljøvennlig.
  De fleste former for selvforsynt strømproduksjon, som solenergi og vindkraft, er fornybare og miljøvennlige. Ved å produsere din egen strøm fra disse kildene, reduserer du ditt karbonavtrykk og bidrar til å bevare miljøet.

   

 4. Økt energiuavhengighet.
  Å være selvforsynt med strøm gir deg større uavhengighet og resiliens i tilfelle naturkatastrofer eller andre nødsituasjoner. Du kan opprettholde en stabil strømforsyning selv når det offentlige strømnettet er nede.

   

 5. Teknologisk fremgang.
  Ved å investere i selvforsynt strømproduksjon, for eksempel solcellepaneler eller vindturbiner, bidrar du til å støtte og fremme utviklingen av ren energiteknologi. Dette kan føre til økt innovasjon og forbedringer innen energisektoren.


Vi hjelper deg med ditt prosjekt

Er du også nysgjerrig på solceller? Fortell oss ditt behov, sammen finner vi en løsning!

Flere fakta om solceller

Solcelle, elektronisk komponent som omdanner lys (sollys) til elektrisk strøm. Solceller benyttes som kraftforsyning til satellitter, romfartøy, fotoutstyr og i stigende utstrekning til generell kraftforsyning basert på solenergi.

Solenergi kan omdannes direkte til elektrisitet ved hjelp av den fotoelektroniske effekten, som kort fortalt innebærer at elektroner forflytter seg fra et stoff til et annet når de belyser og absorberer energi. I solcellepanel benyttes ofte plater av silisium, et tilsatt bor (P-SIDE) og et annet tilsatt fosfor (N-SIDE).

Illustrerer hvordan solcellen fungerer

UiT Norges arktiske universitet. 2015. «Solpanel fungerer best i i snø og kulde.». Strøm.no. 2019. «Alt du bør vite om solceller og solenergi.». 

Tips når det gjelder solceller

Retningsjustering og helning

av et solcellesystem
 

Vi anbefaler alltid kundene våre å plassere solcellepanelene mot sør, hvis mulig. Dette sikrer ideelle forhold for solinnstråling, og resulterer i maksimal effektivitet og energiproduksjon.

illustrasjon av justering og helning av et solcellesystem
bottom of page